Impressum

Dane zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o mediach (TMG – Telemediengesetz, w dalszej części zwanej TMG):
Filmpark Babelsberg GmbH
August-Bebel-Straße 26 - 53
D-14482 Potsdam

Dyrektorzy zarządzający:
Herr Friedhelm Schatz
Herr Matthias Voß

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 331 72 127 50
Telefax: +49 (0) 331 72 128 35
E-Mail:   info(at)filmpark.de

Rejestr Handlowy:
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy (Amtsgericht) Potsdam
Nr wpisu do rejestru handlowego: HRB 19858 P

Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z §27 niemieckiej ustawy o podatku obrotowym (Umsatzsteuergesetz):
DE 251 019 175

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 5 TMG oraz § 55 ust. 2 państwowej umowy o radiofonii (Rundfunkstaatsvertrag – RStV):
Friedhelm Schatz
Filmpark Babelsberg GmbH
August-Bebel-Straße 26 - 53
D-14482 Potsdam

 

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treści
Treści zawarte na naszych stronach internetowych zostały opracowane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie możemy jednak brać odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność oraz aktualność tych treści. Jako usługodawca jesteśmy zgodnie z § 7 ust.1 TMG odpowiedzialni za własne treści zamieszczone na tych stronach według ogólnie obowiązujących przepisów. Według §§ 8 - 10 TMG jednakże nie jesteśmy jako usługodawcy zobowiązani do kontroli przekazywanych lub zapisywanych informacji ze źródeł obcych, czy do ustalania okoliczności, które wskazywałyby na czynności niezgodne z prawem. Nie narusza to obowiązków dotyczących usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. Ponoszenie odpowiedzialności z powyższego tytułu możliwe jest jednak dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym przypadku naruszenia prawa. W przypadku powzięcia do wiadomości informacji o naruszeniu określonych przepisów prawa odpowiednie treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do stron internetowych zewnętrznych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy też ponosić odpowiedzialności za treści na innych stronach internetowych. Za zawartość stron, do których prowadzi dany link, odpowiedzialny jest zawsze dany usługodawca lub administrator tych stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały przed umieszczeniem linka sprawdzone pod kątem ewentualnych niezgodności z prawem. W momencie umieszczenia linka na stronach tych nie było widocznych treści niezgodnych z prawem. Nie można jednak wymagać stałej kontroli treści linkowanych stron bez konkretnego domniemania naruszenia prawa. W przypadku powzięcia do wiadomości informacji o naruszeniu prawa, odpowiednie linki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie
Treści i zawartość niniejszych stron internetowych, opracowane przez operatora strony, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie i każdy rodzaj użytkowania wykraczający poza granice niemieckiego prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora lub osoby opracowującej. Pobieranie i kopiowanie niniejszych stron internetowych dozwolone jest wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych. Jeśli treści na niniejszych stronach nie zostały stworzone przez operatora strony, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich są jako takie oznaczane. Jeśli mimo to zauważycie Państwo jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, wówczas prosimy o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia do wiadomości informacji o naruszeniu prawa, odpowiednie treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Ochrona danych
Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach internetowych pobierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail), następuje to, o ile jest to możliwe, zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody z Państwa strony. Zwracamy uwagę na możliwość istnienia luk w bezpieczeństwie podczas przesyłania danych przez internet (np.podczas komunikacji pocztą elektroniczną). Całkowita ochrona danych przed ingerencją ze strony osób trzecich nie jest możliwa. Wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczania impressum w celu przesyłania nie zamówionych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym wyraźnie zabronione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamówionych informacyjnych materiałów reklamowych, np. przez spamy.

Ochrona danych dotycząca używania wtyczek portalu Facebook (przycisk „Lubię to”)
Na naszych stronach internetowych znajdują się zintegrowane wtyczki (plugins) serwisu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki te na naszych stronach internetowych można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku „Lubię to” (niem. „Gefällt mir”). Przegląd wtyczek serwisu Facebook znajdą Państwo pod adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas odwiedzin naszych stron internetowych, poprzez wtyczkę taką następuje bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebook. Serwis Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę z komputera z Państwa adresem IP. Jeżeli klikniecie Państwo na przycisk Facebook „Lubię to“ w czasie, gdy są Państwo zalogowani w serwisie Facebook,  możecie Państwo umieszczać na Państwa profilu na portalu Facebook linki do treści na naszych stronach. W ten sposób Facebook może odwiedziny naszych stron przypisać do Państwa konta użytkownika. Informujemy, że jako operator stron nie otrzymujemy informacji o treści przekazywanych danych ani o korzystaniu z nich przez serwis Facebook. Więcej informacji znajdą Państwo w postanowieniach dotyczących ochrony danych serwisu Facebook http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, by Facebook przypisywał odwiedziny naszych stron Państwa profilowi użytkownika, prosimy o wylogowanie się z profilu.

Ochrona danych dotycząca używania Google Analytics                                                                    
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych, oferowanego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe zapisywane w pamięci Państwa komputera i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimowości adresu IP na tej stronie Państwa adres IP zostanie jednakże przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych traktatem o Europejskim Obszarze Gospodarczym uprzednio skrócony. Tylko w szczególnych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje celem oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz celem świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z ruchem na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Adresu IP uzyskanego w ramach działania Google Analytics z Państwa przeglądarki firma Google nie będzie łączyć z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może okazać się niemożliwe korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zablokować zapisywanie wygenerowanych przez cookie danych (wraz z Państwa adresem IP) dotyczących korzystania przez Państwa z niniejszej strony oraz ich przesyłanie do i przetwarzanie przez firmę Google. W tym celu należy skorzystać z podanego linku oraz pobrać i zainstalować dostępne wtyczki do przeglądarki internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.