Bez przeszkód przez cały Park Filmowy

Nasz Park jest oczywiście miejscem dla wszystkich, miejscem bez barier. Większość atrakcji jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowi jedynie obiekt U-Boot „Boomer”. Jego wnętrze skonstruowane jest z oryginalnych elementów konstrukcyjnych i z zachowaniem zwyczajowo bardzo wąskich wymiarów wnętrza łodzi podwodnej. W 4D-Action-Kino osoby na wózkach inwalidzkich mają możliwość obejrzenia filmu ustawiając się tuż obok rzędów z ruchomymi siedzeniami.

Także na widowni naszych pokazów (show kaskaderów, making-of-show „Trzej Muszkieterowie 3D”, TV-Show, quiz wiedzy o zwierzętach-aktorach) znajdują się specjalne miejsca ew. możliwości dostępu.

Pomieszczenia sanitarne i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy wejściu do Parku, w restauracji „Prinz Eisenherz”, w Średniowiecznym Mieście oraz obok restauracji „Köhler Jeromir”.